På Kulturrådets møde den 10. september konstituerede rådet sig med Jan Birerberg som formand og Jens Christian Olesen som næstformand.

Kulturrådtes rigtige navn er lidt langt, nemlig Kultur- og Folkeoplysningsrådet.

Rådet består af repræsentanter for de frivillige foreninger og de kulturbærende foreninger, samt repræsentanter for aftenskoleområdet, ældrerådet og børneområdetder udover disse består af en repræsentant for børneområdet og en repræsentant for Ældrerådet.

Kulturrådet består af

Birgit Stoklund og Jens Christian Olesen (valgt af de kulturbærende foreninger)

Naja Nielsen og Janni Pedersen (valgt af de frivillige folkeoplysende foreninger)

Jan Bierberg (valgt for aftenskoleområdet)

Johnny Sørensen valgt af Ældrerådet og Kirsten Tonsgård valgt for børneområdet.