Kunsthallens Fenisering og Kirkeby-skulpturen

Lørdag den 23. juni åbnede Læsø Kunsthal dørene til sin udstilling 2018.

Udstillingen er naturlgvis planlagt som et bærende element i sommerens helt store kunstbegivenhed: opførelsen af en Per Kirkebyskulptur på Havnen i Østerby.

Skulpturen og dermed også udstllingen er inspireret af Per Kirkebys rejse til det sydlige Mexico i 1971, hvor han bl.a. besøgte et Mayatempel.

Skuplturen hedder Vindustårnet, og udstillingen hedder Et Mayaempel på Læsø.

Se mere om skulpturprojektet på dette TV2 indslag:

TV2 Nord om Kunsthallen og Per Kirkebyskulpturen.

Åbningen af udstllingen var meget velbesøgt og på billledet ses hallens leder Jon Eirik Lundberg fortælle om udstillingen og sammenhængen..

Oprindelig var detv plenen, at Kunsthallens udstilling 2018 skulle vise værker af Asger Jorn. Men helt naturligt blve udstillingens indhold ændret, da muligheden for en Per Kirkeby-skulptur   opåstod. Asger Jorn må vente til 2019.

Der er gravet et meget stort hul i jorden.

Det er arbejdet med funderingen af skulpturen, der nu er gået i gang.
Skulpturen bliver ca. 7 meter høj, så den kræver naturligvis en ordentlig og sikker sokkel.

Hullet er ca. 7 x 7 meter i fladen og ca. 2 meter dybt.

Der er udført en undersøgelse af jordens bæreevne, og det er konstateret, at der er tale om groft sand - gammel strandvold -  så der er således ingen fare for, at den ikke kan bære.