Fire af de syv lister, der er opstillet med i alt 26 kandidater til Kommunalvalget på Læsø har indgået aftale om valgforbund.

Der er indgået to foskellige valgforbund:

Socialdemokraterne og Fælles Listen har indgået et valgforbund og Dansk Folkeparti og Læsø Listen har indgået et forbund.

Ideen med valgforbund er at flere kandidatlister kan støtte hinanden ved at indgå valgteknisk samarbejde.

Det kan i nogle tilfælde betyde, at deltagerne i forbundet tilsammen får et mandat mere, end hvis de ikke indgik i et forbund. Ved at indgå i valgforbund kan deltagerne i nogle situationer således opnå en mandatmæssig fordel.

Årsagen er den enkle, at kandidatlisten hellere ønsker, at en udvalgt anden kandidatliste får overskydende stemmer, end at stemmerne går til spilde. Chancen for selv at få overskydende stemmer fra en anden kandidatliste er jo også til stede.

Hvis der er anmeldt valgforbund, foretages fordelingen i flere omgange. Først fordeles mandaterne mellem de forskellige valgforbund, dernæst mellem valgforbundets partier eller lister, og derefter mellem de enkelte lister i forbundet.

Forbundet betragtes ved beregningen af mandatfordelingen altså som én liste.

Kommunaldirektøren orienterer ved et møde den 30. oktober kl. 18.00 i mødesalen nærmere om reglerne for valgforbund og andre afstemningsbestemmelser.

Kl. 19.00 starter Kommunalbestyrelsesmødet, så der samme aften er mulighed for at overvære, hvordan bestyrelsen arbejder i praksis.