Som det er de fleste bekendt, har Læsøs to nuværende praktiserende læger begge ønsket at stoppe med udgangen marts 2017.

Region Nordjylland søger efter nye læger til at overtage praksis, foreløbig uden resultat. Det er således stadig muligt for interesserede læger at søge om at blive praktiserende læge på Læsø. For at synliggøre dette genopslår Region Nordjylland annoncen, hvor der søges praktiserende læger til Læsø.

Region Nordjylland sikrer i mellemtiden, at Læsø ikke er uden læger og opretter en midlertidig regionsklinik med virkning fra 1.4.2017

Regionsformand Ulla Astmann og 1. Næstformand Jess Laursen besøger i nær fremtid Læsø Kommunalbestyrelse for en drøftelse af situationen.