Region Nordjylland har den 21., juni udsendt følgende pressemeddelelse:

Regionsdrevet klinik fortsætter på Læsø

21. JUNI 2017

Lægedækningen på Læsø vil også fremover blive varetaget af en regionsdrevet klinik. Region Nordjylland har annulleret udbuddet, da tilbuddene var væsentligt dyrere end en regionsdrevet klinik.

Dyre tilbud annullerer udbud

Det vil også fremover være en regionsdrevet klinik, der sørger for lægedækning til Læsøs borgere. Siden april 2017 har borgerne på Kattegat-øen været betjent af en midlertidig regionsdrevet klinik, mens der blev forberedt et udbud af driften. Det har imidlertid vist sig, at de indkomne tilbud har været væsentligt dyrere, end det regionen selv kan drive lægetilbuddet for. Derfor har regionen valgt at annullere udbuddet og drive klinikken selv.

- Sundhedsloven giver os i sådanne tilfælde mulighed for selv at drive klinikken i op til 4 år. Og melder der sig ikke selvstændige praktiserende læger på banen inden den tid, så skal den udbydes igen, siger Henrik Sprøgel, direktør i Patientforløb, Region Nordjylland.

Region Nordjylland har både sammen med Praktiserende Lægers Organisation og nu også udbud forsøgt at finde læger til Læsø.

- I den periode har borgerne været betjent af en regionsdrevet klinik, og den har kørt rigtig fint, så også fremover vil patienterne være i gode hænder, når det også bliver lægeløsningen i en længere tidsperiode, siger Henrik Sprøgel.

Det var Regionsrådet, der på tirsdagens regionsrådsmøde besluttede at annullere udbuddet og selv stå for den fremtidige drift af klinikken.