Pressemeddelelse:

Australsk opskrift skal styrke borgerne på Læsøs mentale helbred

Borgerne på Læsø er udvalgt som deltagere i et projekt, ABC for mental sundhed, der skal finde en model for, hvordan flere danskere får bedre mental sundhed og inviteres derfor i løbet af de næste to år inden for med i nye fællesskaber og aktiviteter - lige fra at starte en motorcykelklub, engagere sig i sit barns skole eller invitere naboen til middag. 

Nordea-fonden har uddelt 10,4 mio. kroner til Statens Institut for Folkesundhed, der sammen med otte partnere, Læsø Kommune og fem andre kommuner over de næste to år skal skabe en ramme, der fremmer den mentale trivsel på individ-, gruppe og samfundsniveau.

Hvis vi vil vende den negative udvikling i danskernes mentale sundhed, er vi nødt til at gøre noget andet end det, vi plejer. Fokus for mental sundhed har hidtil primært været lagt på behandling og risikofaktorer blandt udsatte grupper. Vi ved derfor langt mere om, hvad der gør os syge end om, hvad der gør os mentalt sunde og robuste. Projektet skal pege på faktorer og handlemuligheder, der påvirker den mentale sundhed positivt, siger Vibeke Koushede fra Statens Institut for Folkesundhed.

I Social- og Kulturudvalget I Læsø Kommune ser man frem til det nye samarbejde:

Læsø Kommunes interesse for at deltage i ”ABC for mental sundhed” har baggrund i et ønske om at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende med både psykisk og fysisk sundhed. Metoden bidrager til at bevidstgøre, hvor vigtigt det er for mennesker at være sammen med andre om en aktivitet. Hos begge parter bidrager det til sundhed i flere aspekter. Læsø rummer en lang række forskellige, positive elementer, eksempelvis tryghed, nærhed, en storslået natur og et rigt foreningsliv, som alle tænkes at danne rammen om at øge borgernes mentale sundhed, siger Lone Broe Christiansen, formand for Social- og Kulturudvalget i Læsø Kommune.

Inspiration fra Australien

Projektet er inspireret af det australske projekt Act Belong Commit samt af undersøgelser, der viser, at det at have noget at stå op til om morgenen, følelsen af meningsfuldhed og formål, at føle, man bidrager til og er del af et fællesskab har afgørende betydning for om man føler sig mentalt sund. Act Belong Commit er den første indsats, der retter sig mod hele befolkningen, og som har et klart formål om at fremme mental sundhed på befolkningsniveau, og i Australien er det lykkedes at rykke holdninger og adfærd i projektet.

De positive erfaringer fra Australien skal nu afprøves og tilpasses borgerne på Læsø og målet er at blive klogere på, hvordan vi skaber bedre mental trivsel for alle. Ambitionen er, at erfaringerne skal danne baggrund for nationale anbefalinger til mental sundhedsfremme.

Nordea-fonden ser det mentale aspekt som en vigtig del af en sundheds- og trivselsfremmende indsats:

At gå en tur, være med i en madklub, cykle med andre – der er mange måder at fylde sin hverdag med aktive fællesskaber, som både giver mening for en selv og andre.  ”ABC for mental sundhed” vil inspirere og motivere flere danskere til at styrke egen og andres sundhed i bred forstand, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv. 

Foreninger, forskere og kommuner går sammen

Projektet løber frem til udgangen af 2018 og gennemføres af en partnerskabskreds bestående af Statens Institut for Folkesundhed, Psykiatrifonden, Det Danske Spejderkorps, DGI Storkøbenhavn, Røde Kors Hovedstaden, Sund By Netværket, Center for Forebyggelse i Praksis, Det Sociale Netværk, Dansk Oplysningsforbund og kommunerne Aalborg, Odense, Slagelse, Gribskov, Læsø og Frederiksberg.

Fakta: Om ABC for mental sundhed

ABC for mental sundhed er et afprøvningsprojekt, der skal løbe over to år og som er støttet af Nordea-fonden. ABC for mental sundhed er en ny måde at se på tingene. Fokus skal væk fra psykisk sygdom og risikofaktorer og i stedet rettes mod de ting, der gør og holder os mentalt sunde. ABC for mental sundhed har tre konkrete anvisninger: Gør noget aktivt, gør noget sammen, gør noget meningsfuldt. Det øger chancerne for mental sundhed og et godt liv.
Projektets afprøvningsfase sker i seks udvalgte kommuner: Gribskov, Odense, Aalborg, Slagelse, Læsø og Frederiksberg.

Erfaringer fra Australien

Act Belong Commit er den første universelle indsats, det vil sige den første indsats, der retter sig mod hele befolkningen, og som har et klart formål om at fremme mental sundhed på befolkningsniveau.

Det tværsektorielle samarbejde med mental sundhedsfremme har i Australien vist følgende positive effekter:

  • Øget andelen af befolkningen, som er bevidste om, at der er noget, de selv kan gøre for at passe på deres egen og andres mentale sundhed og trivsel med 75 %.
  • Fået 20 % til at ændre adfærd og engagere sig i aktiviteter, der fremmer deres trivsel, ændret holdninger til mental sundhed og psykisk sygdom (ca. 70 % svarer, at de er mere åbne omkring mental sundhed og psykisk sygdom efter at have hørt om Act-Belong-
  • Etableret effektive og bæredygtige partnerskaber med private og offentlige institutioner og foreninger (fx har partnerskab med Act Belong Commit øget medlemstallet i mange foreninger, og blandt deltagende organisationer oplever 65 %, at partnerskabet med Act, belong, commit  har øget interessen for deres forening).
  • Fremmet udbredelsen af en lang række lokale trivselsfremmende aktiviteter (blandt deltagende foreninger oplever 72 %, at partnerskabet har bidraget til at promovere lokale

For yderligere information:

Psykiatrifonden: Kampagnechef Lars Hübertz, 29 29 12 11 eller lh@psykiatrifonden.dk

Nordea-fonden: Kommunikationschef Tine Wickers, 4070 3784 eller tw@nordeafonden.dk