Puljen til særlige tilskud, som kommuner med specielt store vanskeligheder i forhold til udgifter og indtægtervar på i alt på 360 millioner kroner.

62 kommuner havde søgt og 22 har fået penge.

Læsø fik tildelt 7,2 mio.

Det rækker ikke til at skabe balance i det budget, som Kommunalbestyrelsen førstebehandlede den 30. september. Her var forudsætningen for balance nemlig et tilskud på 13,5 mio., og så var endda både udgifter til narturpleje og anlæg fjernet fra udgiftssiden.

Der venter nu et temmelig stort arbejde for at få løst den udfordring, som man uden overdrivelse godt kan argumentere for, at budget 2020 udgør.