Kommunerne Ærø, Fanø, Samsø, Langeland og Læsø er gået sammen i en henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet med ønske om at blive kompenseret for den tabte indtjening. på færgeoverfarterne i den periode, hvor coronakrisen lukkede Danmark ned. 

Vi har henvendt os til Kommunernes Landsforening, og de har lovet at tage sagen op separat. Det har de gjort, og vi har fået at vide, at regeringen i et aftalepapir har anerkendt, at der skal ske kompensation til de trafikselskaber, der har tabt fortjeneste. Derfor har vi besluttet at rette en fælles henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet, siger Ærøs borgmester Ole Wej Petersen (S) til Fyens.

På Ærø missede det kommunalt ejede Ærøfærgerne 1,5 mio. kroner i indtjening, fordi langt færre passagerer og biler end forventet blev fragtet til og fra øen.  Kun 15.282 passagerer tog turen med Ærøfærgerne i april, hvor forventningen lå på 42.668 passagerer. 

På Læsø er situtionen tilsvarende kritisk. Faldet i overførte passagerer og biler har ogspå her været stort.