Læsø Færgen har ændret mulighederne for at særligt sårbare gående kan sikre sig endnu bedre mod coronasmitte  under overfarten.


Legerummene på begge skibe er nu omdannet til en små saloner særligt for denne gruppe, og der er tilbud om masker og handsker til de passager, der følere behov herfor.

Agtersalonen er frigivet til ”almindelige passagerer”.