Med lidt over et halvt års måneders forsinkelse er Handicaprådet i Læsø Kommune 2018 - 2021 nu også på plads i rækken af politikske råd og udvalg i Læsø Kommune.

Handicaprådet er sat i verden for at rådgive kommunalbestyrelsen i alle spørgsmål om ligeværdighed og tilgængelighed.

Rådet skal sammensættes af repræsentanter for dels kommunen og dels handicaporganisationerne med lige mange fra hver side.
Rådet i Læsø Kommune har seks medlemmer:
Kommune har valgt: Jens Morten Hansen, Hanne Krogh og Leif Ladefoged og handicaporganisationerne har valg: Kent Kristiansen, Inge Lise Olsen og Inger Pedersen.

På rådets første møde konstituerede Handicaprådet sig med Inger Pedersen som formand og Leif Ladefoged som næstformand.

Inger Pedersen blev nærmest landskendt, da hun i 2017 rejste fra Læsø til Folkemødet på Bornholm i sin kørestol.