Kulturrådet i Læsø Kommune uddeler en KULTURPRIS i løbet af 2017.

Kulturprisen afløser den tidligere lederpris, som Kultur- og Folkeoplysningsrådet har uddelt hvert andet år, og som var forbeholdt ledere og trænere inden for folkeoplysningsområdet.

Kulturprisen gives til en eller flere repræsentanter og aktive indenfor kulturområdet, det vil sige personer, der har vist initiativ og har ydet en prisværdig indsats på Læsø og for Læsø.

Kulturrådet vil lægge vægt på, at prisen gives for en uegennyttig indsats i frivilligt foreningsarbejde, frivilligt socialt arbejde, arbejde med kunst og kulturaktiviteter, lokalhistorie eller formidling af ”den gode historie” om Læsø.

Prismodtager vil formodentlig være en ildsjæl, der brænder for sin sag og for Læsø.

Motiverede forslag til modtagere af prisen indsendes til Kultur- og Folkeoplysningsrådet, Doktorvejen 2, 9940 Læsø eller på mail til ll@laesoe.dk (skriv: ”Kulturpris” i emnefeltet) senest den 9. juni 2017.

Såfremt rådet finder, at der ikke blandt de fremsendte emner vil kunne peges på en værdig modtager, vil prisen ikke blive uddelt.