Teknisk forvaltning er p.g.a. barselsorlov og akut arbejdsophør desværre kommet i den situation at vi p.t. er underbemandet.

Hvis du henvender dig vedrørende  natur, miljø eller vandløbsområdet, må du desværre påregne længere sagsbehandlingstid end sædvanligt, ligesom der p.t. ikke er en medarbejder, som fagligt vil kunne hjælpe dig.

Vi arbejder på højtryk for at finde en løsning og beklager de gener situationen medfører for dig som borger.

Borgerservice har udarbejdet et dokument, der kan udfyldes ved henvendelse og der er naturligvis mulighed for at at indtale besked, hvis man ringer forgæves.

Kommunen vil så kontakte Borgeren, når situationen bedres.

Teknisk afdeling håber ikke, at hverken dyr eller mennesker kommer til at lide på grund af situationen.