Læsø Kunstfestival åbnet – Læs det smykke åbningsdigt.

Læsø Salt var mandag formiddag rammen om en festlig åbning af Kunstfestivalen 2018.

Kirsten Holm, der er formand for foreningen bag festivalen, bød velkommen til de rigtig mange kunstinteresserede læsøboer og gæster, der nu kan se frem til en uge, hvor i alt 35 kunstnere suppleret af fire musikere og flere foredragsholdere tilbyder udstillinger og arrangementer over hele øen.

"Der er rigtig meget at opleve og lære af", understregede borgmester Karsten Nielsen i sin åbningstale.

Et sammenbragt orkester, der i anledning af festivalen har givet sig selv navnet: Læsøngers, sikrede sammen med solen en festlig åbning og dermed præsentation af de enkelte kunstnere.

​ Lotus Gustafsson havde igen i år skrevet et rigtig Læsø-digt.
I år var digtet inspireret af landskabet ved Stokken, hvor fårehyrden sammen med sine tre hunde sikrer, at naturen plejes og passes:
På billedet ses Lotus selv  ved mikrofonen.

Digtet  lyder:

Stokken: Hyrdekvinden

500 får
2 fårehyrder
3 hyrdehunde

Der tales engelsk
som ivrigt pilende hyrdehunde forstår:
Henter
samler
slås med
stædigt græssende får
der trippende bevæges
i skiftende farveblandinger
pelsnuancer
brun grå sort

Stokken - et landskabsmaleri,
hvor uldfarverne flyder
ind i
ud af
hen over
en baggrund af
julihimmel
glimtende indsø
grønlige marhalms flader
der sanses så intenst
i vinden fra vest

Urkraft!
En hvid tipi er rejst
nærmest en hyldest
for oldgammel levevis-dom
som denne unge hyrdekvinde med får og hund -
respektfuldt samarbejde
mellem menneske og dyr

En dyb
længsel
lokker ...
fastlandsstorbyjungleturister
til at stå
stille
lytte
fascineres af:
Naturpleje - omsorg for naturen

Hvad skønhed er for mig:
En hyrdekvinde med fløjte, filthat og stav -
Læsøs for/fremtid
indrammet i nutid
en  fåre - dragende dag på Stokken

Du kan læse hele kunstfestivalens program på festivalens hjemmeisde:

Læsø Kunstfestival 2018