Læsø på vej på Tentativlisten?

Kulturministeren har nu modtaget ansøningen fra Læsø Kommune om at Salt og Tang må blive optaget over emner, der bør indstilles til Unescos verdensarvsliste.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog ensstemmigt på sit møde den 25. maj at indsende den ansøgning, som det såkaldte tentativlisteudvalg har udarbejdet.

Forud for Kommunalbestyrelsens beslutning lå et arbejde, som Kommunalbestyrelsen igangsatte i 2018 med nedsættelsen af et særligt § 17 stk. 4 udvalg med bred repræsentation fra Læsøs kulturbærende foreninger, Læsøs erhvervsforeninger, Læsø Museum og den kommunale administration.
Udgangspunktet for udvalgets arbejde var en tilkendegivelse fra Kulturministeren, hvori Læsø Kommune fik en frist på to år til at kvalificere en tidligere indsendt ansøgning.

Udvalget supplerede sig med Jens Vellev, Marcelle Maier og Jørgen Kaarup som faglige eksperter med særlige kompetencer og viden om de to hovedemner i ansøgningen, henholdsvis saltproduktionen og tanghusene.

Læsø Kommunes forslag til Tentativlisten har overskriften Salt og Tang.
Sammenhængene mellem særlige geologiske forhold på Læsø, den omfattende saltproduktion, der gennem middelalderen fandt sted på Læsø, og den deraf følgende betydning og udvikling - økonomisk, landskabeligt, i byggemetoder- og materialer samt kulturelt – viser sig i dag således, at omkring 1/3 af Læsøs kulturlandskab og bygningsmasse er præget af saltsydningen og tængningen. Dertil kommer en række både materielle og immaterielle spor efter udviklingen, f.eks. rester af havediger og bebyggelsesmønstre, dræningssystemer (grøftning), indlandsklitter, sydetomter og et stort navnestof, der henviser til historiske produktions- og beboelsesformer.
Tilsammen udgør dette efter Kommunalbestyrelsens opfattelse enestående værdier af universel betydning.

Tilbage er kun at vente på Ministerens svar på forslaget. Og håbe, at svaret er positivt.

Skulle det blive tilfældet, har Kommunalbestyrelsen allerede besluttet, hvordan en fortsættelse af arbejdet frem mod verdensarvssstatus på Unescos liste skal organiseres, og hvilke opgaver Kommunalbestyrelsens har påtaget sig selv i forhold til at beskytte de fantastiske kulturværdier og miljøer, der findes i så rigt mål på Læsø.