Helle Bo Pedersen forlader den 31. januar Læsø Skole efter halvandet år i skolelederstillingen.

Helle Bo Pedersen har stået i spidsen for at gennemføre beslutningen om sammenlægge hele børneområdet – det vil sige Børnehuset og Skolen – i én organisation med fælles bestyrelse og fælles ledelse.

Viceleder Anne-Mette Reeckmann er blevet konstitueret skoleleder, og frem til udgangen af januar kan hun altså trække på Helle Bo Pedersens viden og erfaringer fra lederjobbet.

Ledelsen af Børnehuset varetages af Karin Skov

Fællesbestyrelsen vil nu sammen med Social- og Sundhedsudvalget vurdere situationen.