Borgmesteren forklarer i åbent brev til sine Kommnalbestyrelseskollegaer, hvorfor Læsø ikke har underskrevet en opfordring fra foreningen BalanceDanmark`s opfordring til folketingsmedlemmer og kandidater om efter valget at nedsætte en uvildig kommision med henblik på opstart af arbejdet med en reform af udligningsordningen.

Borgmester Karsten Nielsen skriver således:

”Læsø Kommune er blevet kontaktet af foreningen BalanceDanmark med opfordring til at være med-underskriver på  henvendelsen.

Der er tale om en meget velbegrundet skrivelse, som jeg drøftede med Kommunaldirektør Peter Pietras.

Vores betænkeligheder var at det i henvendelsen blev pointeret, at arbejdet med reformen skulle være “uden embedsmænd fra Indenrigsministeriet” - det mente vi var en uheldig formulering, og dette synspunkt fik vi bekræftet fra andre af de nordjyske kommuner.

Vi havde egentlig forventet, at der ville ske en tilretning af henvendelsen inden udgivelsen, men det skete desværre ikke.

D.v.s.  at Læsø Kommune har udtrykt sin fulde støtte til opfordringen og henvendelsen til landspolitikerne om at få gang i reform-arbejdet straks efter valget - dog minus det med at embedsmændene ikke skulle være med. Det er sket i en mail.

Jeg kan se, at der underskrives af 3 af de 11 nordjyske Kommuner (Hjørring, Jammerbugt og Vesthimmerland).”