Læsøs befolkningstal steg i 2015

Læsø Kommunes største udfordring har i mange år været et konstant faldende befolkningstal. Denne udvikling blev igennem 2015 bremset, befokningstallet er steget, og det er naturligvis en tendens, vi i 2016 vil lægge mange kræfter i skal fortsætte.
Der venter i 2016 mange spændende opgaver, som Kommunalbestyrelsen og alle ansatte ser frem til at tage fat på.

Der er i budget 2016 afsat et beløb til udarbejdelse af en ny udviklingsstrategi for Læsø. Det er håbet, at rigtig mange borgere og virksomheder vil tage aktiv del i dette arbejde, så Læsøs fremtidige udvikling og vækst bliver et fælles anliggende, som alle kan bidrage aktivt til at realisere.