LAG-bestyrelsen samlet på Samsø.

De fire delbestyrelser i LAG LLSÆ – Langeland, Læsø, Samsø og Ærø var mandag den 15., og tirsdag den 16. maj samlet på Samsø for at afholde bestyrelsesmøde.

Normalt mødes man til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger gennem videokonferencer.

Det årlige møde, hvor man mødes fysisk, giver også mulighed for at præsentere og vise nogle af de projekter, som har modtaget tilskud fra LAG.

På Samsø drejede det sig bl.a. om et keramikværksted, Samsø Cider, Samsø Bredbånd og Samsø Slagtehus

På billedet ses, at der også var afsat tid til hyggeligt og socialt samvær.

Medlemmerne af LAG på Læsø er Borgmester Tobias B. Johanen, Karsten Pedersen, Karsten Neve, Brian Vallentin og Rie Ladefoged samt Henrik Buchhave, der  repræsenterer Region Nordjylland.

Det er Morten Pihler, der er ansat koordinator og dermed den aktive medspiller som ansøgere har i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger og efterfølgende i forbindelse med regnskabsaflæggelse og anden administration. Desværre kan LAG-bestyrelsen fortælle, at det er der meget af – administration altså.