Landdistrikternes Fællesråd roser i en pressemeddelelse beslutningen om at prioriterer midler til lojkale aktionsgruppe i 2021.

I meddelelsen hedder det bl.a. 

Der er gode nyheder på vej til landets 26 lokale aktionsgrupper. Erhvervsminister Simon Kollerup (S) meddelte mandag, at han fastholder den ekstra bevilling til LAG-ordningen i 2021 således, at puljen i 2021 lyder på 93 mio. kr.

Tilbage i 2016 beskar den tidligere Venstre-regering midlerne i LAG-ordningen fra 90 mio. kr. til 63 mio. kr. årligt. I september 2019 rullede erhvervsminister Simon Kollerup besparelserne tilbage for 2020 og øremærkede i samme ombæring de ekstra 30 millioner kr. til projekter, der fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne.

Der er god ræson i at støtte LAG- og FLAG-projekter landet over. LAG-midlerne skaber nemlig ikke alene aktiviteter, men også arbejdspladser i hele Danmark. Det konkluderede Center for Landdistriktsforskning tilbage i 2017 i en rapport, hvori de vurderede, at aktiviteterne i LAG-indsatsen har bidraget til en samlet beskæftigelseseffekt på ca. 2.400 arbejdspladser.

LAG-ordningen hører under det danske Landdistriktsprogram, der officielt udløber i 2020. Selvom der aktuelt er forhandlinger i EU om den nye programperiode for 2021-2027, når man ikke at færdiggøre forhandlingerne, før den nye periode begynder.

Ved at melde klart ud om 2021-midlerne håber erhvervsministeren, at overgangen til den kommende EU-programperiode bliver så smidig som mulig. Det udtaler han i en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet: