Som en konsekvens af den vækst og udvikling, som Læsø lige nu er inde i, behandlede Kommunalbestyrelsen på sit møde mandag den 29. maj hele tre punkter vedrørende lokalplaner.

Der blev godkendt to landzonetilladelser til nye aktiviteter, hhv. en minigolfbane ved Byrum og en fodboldgolfbane ved Vesterø.

Det tredje forslag var et egentlig lokalplanforslag. Det drejede sig om det planlagte solcelleanlæg på Hundetudevej, som nu udsendes i otte ugers høring, inden det igen forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse eller afvisning.