Er du forhindret i at afgive din stemme til Kommunalvalget den 21. november, altså på selve valgdagen, så kan du brevstemme.

Borgerservice på kommunekontoret holder ekstraordinært åbent for afgivning af brevstemmer:

Torsdag, den 9. november  fra kl. 10:00 til kl. 18:00*)
Lørdag, den 11. november fra kl. 10:00 til kl. 12:00
Fredag, den 17. november  fra kl. 09:00 til kl. 16:00

Ved henvendelse bedes legitimation, fx pas, kørekort, sundhedskort, valgkort eller lig-
nende medbragt.
*) Torsdag, den 9. november kl. 18:00 er sidste frist for aflevering af begæring om af-
stemning i hjemmet.