Ny hektarstøtte-ordning truer Lodsejerforeningen

Når landmænd i 2019 skal søge nyt tilsagn til pleje af græs-og naturarealer, skal de søge præcis det areal, de har indtegnet. Det skaber bekymring på Læsø, hvor en forening hvert år søger omtilskud til cirka 1.600 hektar naturarealer.

-Det her, det kommer sandsynligvis til at lukke os som forening.

Sådan udtaler Henning Johansen, formand for Læsø Natura 2000 Lodsejerforening til tidsskriftet Effektivt Landbrug.

Det sker, efter at det er kommet frem, at Landbrugsstyrelsen fra næste år ændrer på sit ansøgningssystem med hensyn til at søge om tilsagn til pleje af græs-og naturarealer.

Sagens kerne er nemlig, at systemet blandt andet bliver lavet sådan om, at man fra 2019 indfører et 1: 1 forhold mellem det geografiske areal og tilsagnsarealet - sådan som man som landmand måske kender det fra grundbetalingsordningen.

Det vil derfor ikke længere være muligt at have et tilsagn, hvor det indtegnede geografiske areal er større end tilsagnet. Før kunne man indtegne 10 hektar og skrive, at man kun ønskede tilsagn til 9 hektar i skemaet.

Nu skal man enten søge til alle 10 hektar eller kun indtegne de 9 hektar.

For Læsøboerne er 1: 1-løsningen dog dybt problematisk, forklarer Henning Johansen.

Læsø Natura 2000 Lodsejerforening repræsenterer alle de lodsejere på øen, som hver især ejer arealer på øen. Engarealer som afhængig af vind og vejr kan variere meget.

Fra at der i 2014 på Læsø var 110 lodsejere, der skulle søge om tilskud til naturpleje, så har man i Læsø Natura 2000 Lodsejerforeningen nu samlet det til én stor ansøgning. I alt søger foreningen om tilsagn til cirka 1.600 hektar naturarealer på Læsø. Arealer hvor der går kvæg, får og heste. I alt er der cirka 2.500 hektar Natura 2000-områder på øen.

Henning Johansen fortæller, at man på Læsø netop gør brug af muligheden for at indtegne et lidt større areal end det, som man søger om tilsagn til, når det kommer til naturpleje.

Det giver blandt andet også lidt luft til senere at lave justeringer af markblokke i det meget varierede landskab.

-Det nye system er bygget op, som om det er landbrug. Men vi laver altså naturpleje. Og de arealer, som vi taler om, de er altså meget dynamiske i deres måde at agere på. Altså, i dag kan der være 10 hektar, i morgen 11, dagen efter 9 hektar og så 12 hektar.

Det er alt efter vind og vejr.

-I sådan en situation søger vi tilsagn til 8 hektar, altså lidt mindre end det som vi har indtegnet. Vi søger enormt forsigtigt allerede, siger Henning Johansen, der ikke mener, at man bare kan søge endnu mere forsigtigt, når man fra næste år skal indtegne præcist hvilke arealer det er, som man søger om tilsagn til støtte til naturpleje til.

Det vil foreningens økonomi nemlig slet ikke kunne bære, og så vil man altså være nødt til at lukke ned.

Presset på tid

Henning Johansen fortæller videre, at han også ser andre problemer ved systemet, der træder i kraft allerede fra næste ansøgningsrunde til foråret.

Tidsmæssigt bliver det tæt på umuligt at nå at få indtegnet præcist de arealer, som man vil søge om at få tilsagn til inden da.

It-systemet, som man indsender Fælleskemaet i, hvor oplysningerne om indtegningen foregår, har han heller ikke stor tiltro til. Han fortæller, at man i foreningen nok har Danmarks største Fællesskema, da der på Læsø er så mange forskellige vegetationstyper, og forskellige såkaldte HNV (høj-natur-værdi)-scorer, som man bruger til at prioritere imellem ansøgningerne fra en mark til en anden, som skal plottes ind.

Med den præcise indtegning vil datamængderne - systemet skal håndtere fra næste år - blive øget yderligere, lyder det fra Henning Johansen.

-Systemet kommer til at gå ned, det er helt sikkert. Skal vi gøre, som de beder om nu, så skal der dobbelt så meget data ind i systemet. Det kommer det ikke til at ville kunne håndtere. Det, kan man så sige, er ikke vores problem, men i sidste ende er det så alligevel vores problem, når vi ikke kan få pengene udbetalt, da systemet ikke kan håndtere det, og kontrollanterne skal herud for at kigge efter, siger Henning Johansen.