Ny penge til tanghusprojektet

Den fantastiske historie kan fortsætte – Stor støtte til det historiske tanghus-miljø på Læsø

På Læsø er glæden stor over, at nye donationer fra flere fonde samt støtte fra Slot- og Kulturstyrelsen nu sikrer en fortsættelse af bevaringsindsatsen for tanghusene på Læsø.

De verdenskendte tanghuse på Læsø er et håndgribeligt vidnesbyrd om en enestående bygningskultur, som har været fuldstændig truet af forfald.
Tangtagene er kulturarv, som levende fortæller om en tid, hvor en fattig befolkning på Læsø måtte bygge huse af de materialer, man kunne finde lokalt:  Ålegræs til tangtage, ler til bindingsværksvægge og træ fra skibsforlis.

Det er også et vidnesbyrd om at matriarkalsk samfund, hvor kvinderne stod for landbrug, husholdning og husbyggeri, mens mændene drog på langfart for at skaffe indtægt, og kun sjældent var hjemme på øen. Metoderne til tængning af tangtagene kan derfor henføres til teknikken, når man spinder uld. 

Disse enestående bygninger med metertykt tangtag har været i stigende forfald, og der er nu kun 33 huse tilbage med tangtag eller rester heraf. Ålegræsset blev ramt af sygdom i 1930’erne, håndværket forsvandt og de utætte tage blev ikke repareret.

Men nu er miraklet faktisk sket!

 I 2016 igangsatte man første etape af et omfattende restaureringsprojekt på 34 mio.kr, støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med 20 mio.kr. og Slots- og Kulturstyrelsen med 9 mio.kr. Ligeledes har Realdania støttet formidlingen om projektet. Man har derved sikret de første 10 tanghuse og er dermed allerede langt i at sikre et sammenhængende kulturmiljø af tængede huse i Gl. Østerby.  

Etape 2 starter nu – med nye donationer

Det unikke projekt kan nu fortsættes – baseret på nye og afgørende donationer og tilskud, og et budget på knap 40 mio. kr. 

A.P. Møllerfonden fortsætter støtten til projektet og har bevilliget ti mio. kr., Aage og Johanne Louis-Hansen fonden otte mio.kr. og Augustinus Fonden fire mio. kr. til at fortsætte projektet med Etape 2.
Ligeledes planlægger Slots- og Kulturstyrelsen restaurering af de sidste fredede ejendomme, beliggende i Østerby og Bangsbo-området. Læsø Kommune støtter med byfornyelsestilskud, ligesom ejerne selv skal bidrage med 10% af udgifterne.

Dette danner grundlag for at yderligere ca. 10 ejendomme inden for de kommende tre år bliver restaureret med facade og nyt tangtag.

Allerede nu har projektet skabt stor glæde og interesse, både lokalt og ved de mange turister der årligt besøger Læsø.  I perioder er der op til 100 gæster dagligt, der besøger de byggepladser, hvor der tænges, og går en tur på Tanghusruten i Gl. Østerby.

Borgmester Karsten Nielsen på Læsø glæder sig på vegne af de mange samarbejdsparter i projektet meget over den store støtte, som Læsø har fået til at bevare og genskabe denne enestående kulturhistorie. Læsø glæder sig til at fremvise projektet for ”hele verden”.

Der kan læses meget mere om tanghusene og bevaringsprojektet på www.tangtag.dk

Yderligere oplysninger:

Leif Ladefoged, Læsø Kommune  tlf. 2925 0919
Lillian Kristensen, Læsø Tangtage, tlf. 20470241