Kommunalbestyrelse besluttede på sit møde den 29. januar at ændre kommunens styrelsesvedtægt.

Social og Kulturudvalget hedder fremover Social og Sundhedsudvalget og to af Social- og Kulurudvalgets tidligere ansvarsområder flyttes til de andre udvalg.

Det er beskæftigelsesområdet, der flyttes til Økonomiudvalget og kulturområdet, der flyttes til Teknik og Havneudvalget, der som konsekvens heraf omdøbes til teknik, Havne og Kulturudvalget.

Samtidig ændredes vederlagene til viceborgmesteren og de to udvalgsformænd.

Lars Vilsen stemte imod forslaget, da han ikke kunne støtte forslaget om ændrede vederlag.

Du kan læse den nye styrelsesvedtægt og kommunalbestyrelsens forrretningsorden på dette link:

Styrelsesvedtægt for Læsø Kommune