Læsø Kommunes nye tekniske chef, John Andrsen, tiltrådte sin stilling den 1. marts.

John Andersen bor indtil videre i Bogense på Nordfyn. Han er uddannet byggetekniker og bygningskonstruktør.og har tidlihgere haft ansættelser som projektchef hos Hans Jørgensen og Søn, Munck Havne og Anlæg samt MT Højgaard.

John Andersen kender Læsø fra den periiode, hvor han var "udstationeret" på Læsø som projektansvarlig for koordinering og byggestyring i forbindelse med teminalbyggeriet og anlægget af de nye opmarchbåse på Vesterø Havn.

Kommunens tekniske chef  har ledelsen af 12 praktiske medarbejdere, 2 tekniske medarbejder i teknisk forvaltning, kulturområdet  og samarbejdet med de entreprenører, som kommunen har til at hjælpe sig.<
Endvidere har chefen det administrative ansvar for serviceringen teknik-, Havne- og Kulturudvalget og indgår i Direktionen sammen med Kommunaldirektøren og Socialchefen.