To ny busskure indkøbt til Vesterø Havn.

Læsø Kommune deltager sammen med ni andre kommuner i Region Nordjylland i et fællesindkøb af nye læskærme til de nordjyske stationer og stoppesteder.

Det er en omfattende udstyrsliste, der skal tilbydes i forbindelse med købet. Læskærme i forskellige størrelser, nye skilte, bænke, belysning, affaldssystemer, cykelstativer og meget mere.

Det har været afgørende Teknik- og Havneudvalget, at det nye udstyr er bedre end det nuværende, og at passagerne f.eks. får mulighed for at bussens realtid, det vil sige, at man på en skærm kan se, hvor længe det varer, inden bussen kommer til det stoppested, man står ved.

Det er planen, at de nye busskure skal opstilles ved Læsøs tre ”hovedstationer”, altså ved Færgeterminalen, på Skolepladsen og i Østerby Havn.
Enkelte andre steder kan det være relevant med et realtidsskilt.

Fællesindkøbet gennemføres i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab, der har stået for udviklingen af det nye design og for gennemførelsen af licitationen. Det var ligeledes NT, der i 2012 skrev den fælles ansøgning til Trafikministeriet om tilskud til projektet, der har navnet: Rammeaftale til levering af udstyr til opgradering af stoppesteder i Nordjylland

Læsø Kommune deltager med en andel på kr. 25.000 årligt over fire år. Dette tilskud udløser et tilsvarende statstilskud, og Læsø Kommune kan således indkøbet udstyr over de fire år for i alt kr. 200.000.

På billedet kan man se havnefoged Alex Rasmussen, der prøver at stå at vente i et af de nye skure ved et besøg hos producenten VEKSØ i Fredericia. Fabrikken er én af Europas førende inden for design, fremstilling og salg af byrumsmøbler, cyklismeprodukter og gadebelysning.

Det første indkøb blev to læskærme med diverse tilkøb til Færgeterminalen og til et nyt stoppested ved Vesterø Strand. Prisen for den første ordre blev på ca. kr. 125.000, og der er forventet levering omkring årsskiftet.