Nye læskure ved stoppesteder

Kommunens vejafdeling har nu skiftet de to læskærme, også kalde busskure, på hhv. Skolepladsen i Byrum og ved Servicecenteret i Østerby.

For et lille års tid siden blev der opsat ny læsærme ved Færgelejet og ved Vesterø Strand.

De nye skærme er en del af fælles nordjysk indkøbsprojekt, som NT på vegne af kommunerne har haft i udbud for at kunne renovere og opgradere centrale busholdepladser, terminaler og ventepladser ved bustrafikken.

Skærmene er bl.a. forberedt til, at der opsættes realtidsudstyr i standerne.

 

Hver skærm har kostet omkring kr. 50.000, og Læsø Kommune har deltaget i projektet på den måde, at der over 4 år er indbetalt kr. kr. 25.000 årligt, og det matches så med tilsvarende beløb fra en statslig pulje, således at der for en udgift på kr. 100.000 kan købes udstyr for kr. 200.000.

Der er nu tre forskellige typer af læskærme ved stoppestederne på Læsø.
Det vil der også fremtidigt værre brug for, og det er planen er at de nye skærme skal stå ved de største stoppesteder, de grønne busskure skal stå øvrige steder i byerne, og de ”grå skaller” placeres langs landevejen uden for byområderne.