På Kulturrådets årsmøde mandag den 9. april blev der valgt nye medlemme til rådet, hvis rigtige navn er Kultur- og Folkeoplysningsrådet.

Det var de frivillige og kulturbærende foreninger, der valgte nye medlemmer, der udover disse består af en repræsentant for børneområdet og en repræsentant for Ældrerådet.

Det nye kulturråd består af

Birgit Stoklund og Jens Christian Olesen (valgt af de kulturbærende foreninger)

Naja Nielsen og Janni Pedersen (valgt af de frivillige folkeoplysende foreninger)

Jan Bierberg (valgt for aftenskoleområdet)

Johnny Sørensen er tidligere indvalgt fra Ældrerådet og børneområdet mangler endnu at udpege en repræsentant.

På årsmødet blev der desuden drøftet kommunens kulturøkonomi og de forskellige udfordringer og opgaver som foreningerne står overfor.

Endelig blev Kulturaftale Nordjyllands projekt Kulturkaravanen præsenteret og foreningerne er nu i tænkeboks med hensyn til at melde sig som tovholder på de arrangementer, som karavanen vil bringe med til Læsø.
Kulturkaravanen besøger Læsø i uge 21.