Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. februar at nedsætte endnu et politisk udvalg.

Det nye udvalg hedder Udvalg for Læsøs Natur og Landskab.

Udvalget er ikke et "rigtigt udvalg" som for eksempel Social og Sundhedsudvalkget.

Det nye udvalg er et såkaldt § 17 stk 4-udvalg. Det er et udvalg, der skal rådgive Kommnalbestyrelsen i mere afgrænsede spørgsmål.
I dette tilfælde i natur og landskabsspørgsmål, og det blev derfor også besluttet, at det nye udvalt refererer til Teknik-, Havne og Kulturudvalget.

Udvalgets medlemmer er heller ikke begrænset til de valgte kommnalpolitikere.
Kommnalbestyrelen valgte Jens Morten Hansen og Lars Vilsen som medlemmer af udvalget, men her udover vælger lodsejere på Læsø medlemmer til udvalget. Det er f.eks. Statsskoven, Strandjægerne og Lodsejerforeningen.

Formålet med udvalgets arbejde vil være at lave en samlet lokalt forankret landskabsplan for Læsø, så læsøboernes lokalkendskab får størrre indflydelse på planens udformning og dermed på den fremtidige naturforvaltning.