I 2017 afprøvede Sammenslutningen af Danske Småøer et projekt med Ø-pas til de danske øer.

Projektet hed:”Øerne på turisme-landkortet: Ø-PAS 2017”.

Ø-passet blev en stor succes og et unikt brand, der har vist sin styrke i at markedsføre de danske øer og tiltrække både udenlandske og danske turister. Der gik sport i at ’samle på øer’.

Derfor fortsætter ø-passet i 2018

Sammenslutningen af Danske Småøer har overdraget Ø-pas-konceptet til Landdistrikternes Fællesråd den 1. februar 2018.