Østerby Landsbyråd, der bl.a. har ansvaret for driften af Østerby Servicecenter, hart ved en generalforsdamliong, torsdag den 27. september valgt ny bestyrelse.

Den nye bestyrese blev valgt og konstituerede sig således:

Formand: Karin Engel Jønsson

Næstformand: Inger Nielsen

Kasserer: Lone Broe Christiansen

Sekretær: Karina Stoklund Jensen

Bestyrelsesmedlem: Solveig Jacobsen

Suppleant: Susan Poulsen

På generalforsamling takkede Vibeke og Kent Kristiansen således af efter at have været ildsjæle i Landsbyrådet og Servicenteret siden starten i 2003.
Begge modtog en stor tak for deres mangeårige indsats.

 

Landsbyrådet driver som frivilligt arbejde Servicecenteret efter en driftsaftale med Læsø Kommune. hvor Kommune ejer og vedligeholder bygningen, mens alt det praktiske lige fra bibiloteket tyil de forskellige turistinformationer varetages af Rådet.