Der kan være håb forude for ønsket om et motorvejsskilt til Læsø.

Nordjyske kunne fredag den 30. september fortælle, at Olav Juul er blevet udpeget til en arbedsgruppe, der skal afgøre, hvem der skal have nye skilte langs mortorvejen

En stikprøveundersøgelse, som Vejdirektoratet har fået foretaget blandt turister, viser, at otte ud af ti synes, at de brune turistskilte er en god ide. Det samme har turistattraktionerne rundt omkring i landet givet udtryk for. De brune turistskilte er noget, de får glæde af.

På den baggrund er der nu nedsat fem regionale udvalg, der på baggrund af ansøgninger skal tage stilling til, hvilke turistattraktioner og seværdigheder, der kan opstille turistskilte langs motorvejene.

Formand for udvalget i region Nordjylland bliver Hans Chr. Maarup (S), forhenværende borgmester i Mariagerfjord Kommune. Han erklærer sig tilfreds med udfordringen.

- Vi er i udvalget glade for den opgave, der er blevet os tildelt. Vi vil løse opgaven med ildhu og fornuft - herunder skal vi balancere mellem de markedsføringsmæssige hensyn for attraktionerne, de turistmæssige og de trafiksikkerhedsmæssige hensyn, siger Hans Chr. Maarup.

De øvrige udvalgsmedlemmer er forudsen Olav Juul, folketingskandidat og byrådsmedlem i Rebild Kommune Tommy Munk Degn (DF), og  tidligere folketingsmedlem Birgitte Josefsen (V).

På Læsø har planerne væe diskuteret, og der er et stort ønske om skilt. Motivet giver sig selv. Det bør være et tanghus.