Kommunalbestyrelsen besluttede ensstemmigt at foretage en omkonstituering på sit ekstraordinære møde den 8. marts.

Nødvendigheden af en ændring var opstået, da Statsforvaltningen havde udtalt, at Per Bragt (DF) var generelt inhabil i forhold til at sidde i Økonomiudvalget.på grund af sit job som IT-chef i Læsø Kommune.

Den ændrede konstituering betyder, at Per Bragt udtræder af Økonomiudvalget og erstattes af viceborgmester Folmer Hjorth Kristensen. Borgmester Tobisas Birch Johansen (V) udtræder samtidig af hhv. Færgens og Læsø Forsynings bestyrelser., og i begge bestyrelser erstattes han Per Bragt.

Kommunalbestyrelsen blev ved konstitueringen i 2013 anmeldt som én gruppe,