Orientering fra Læsø Kommune i forbindelse med Corona-situationen


Læs seneste nyt fra Læsø Kommunes institutioner

Opdateret fredag 26.6.2020, kl. 8.15

Læsø Plejehjem og Poppelhaven åbner nu for besøgende, men med en række restriktioner

Opdateret tirsdag 23.6.2020, kl. 15.00

Testcenter Danmarks mobile testenhed kommer løbende til Læsø over sommeren. Nyheden opdateres løbende når vi modtager datoerne. Ligeledes kan du finde info ved Region Nordjylland

Opdateret mandag 22.6.2020, kl. 12:30

Sundheds- og Ældreministeriet har lanceret app'en Smittestop, til opsporing af kontakter i tilfælde af smitte med COVID-19. Læs mere på smittestop.dk

Opdateret tirsdag 16.6.2020, kl. 17.00

Torsdag d. 18.6.2020 er det muligt at blive testet for COVID-19 på Læsø. Læs mere i nyheden: Få foretage COVID-19-test på Læsø

 

Opdateret, d. 01.04.2020, kl. 16.00

Statens Serum Institut bekræfter COVID-19 tilfælde, med folkeregisteradresse på Læsø.
Mere info kan findes i nyheden fra 31.3.2020.

Opdateret, den 01.04.2020, kl. 14.00

Læsø Færgen har opdateret retningslinjerne ved overfart, og orienterer bl.a. sådan på sin hjemmside:

Kommunen har ændret taktisk i forhold til transport af evt. smittede. Vi tilbyder således ikke længere kommunebiler til transport. Har man ikke en bil, så man selv kan transportere sig sikkert hjem, skal man blive hvor man er. Det er budskabet fra kommunens kriseteam.

 

Opdateret, den 31.03.2020, kl.14.00

Genbrugspladsen på Læsø genåbner ikke - den har nemlig ikke været lukket.


Hverken coranavirus eller covid19 har på Læsø betydet, at der ikke har været mulighed for at benytte genbrugspladsen. Pladsen har hele tiden været åben for aflevering af affald, materialer til deponering og genbrug.

Den såkaldte Guldcontainer har dog været lukket og vil fortsat være det.

Almindeligt affald skal naturligvis også fortsat sorteres som anvist på containerne - klunsning frarådes og er naturligvis stadig ikke tilladt fra enkelte containere, og Læsø Kommune anbefaler sammen med Læsø Forsyning selvfølgelig, at alle overholder de almidnelige anbefalinger for beskyttelse mod smittespredning.

 

Opdateret, den 24.03.2020, kl.14.00

Forlængelse af iværksatte tiltag.

Regeringen meddelte i går den 23. marts en forlængelse af de foranstaltninger og tiltag, der er iværksat til begrænsning af COVID-19 i Danmark

Regeringen forlænger de seneste tiltag til og med 2. påskedag, 13. april 2020.

Læs de opdaterede beslutninger og anvisninger på politiets hjemmeside:
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forlaengelse-af-tiltag-mod-covid-19-i-danmark

 

Opdateret, den 24.03.2020, kl.13.00

Kommunen prøver at opretteholde normal drift.

Trods den meget unormale situation forsøger Læsø Kommune at opretholde så meget normal drift og sagsbehandling, som det kan lade sig gøre.
De fleste medarbejdere arbejder hjemmefra - men de arbejder - og de fleste sager og henvendelser kan derdfor behandles som "de plejer" at blive det.

Kommunens medarbejdere og Borgerservice kan kontaktes på de direkte numre eller på mail: Kontakt - Direkte numre

Opdateret, den 24.03.2020, kl.13.00

Læs borgmester Karsten Nielsens pressemeddelelse fra den 22. marts:

Pressemeddelelse

Opdateret, den 17.03.2020, kl. 14.00

Læsø Kommune inviterer socialt- og sundhedsfagligt uddannede eller erfarne til at blive optaget på en hjælper-liste.
Lige nu kan de sundhedsfaglige opgaver stadig dækkes ved det faste personale, men om det også er tilstrækkeligt om f.eks. en uge, er der jo ingen, der kan forudse.

Læsø Kommune ønsker at forberede muligheden for at få hjælp fra borgere, der har socialt- og sundhedsfaglige kompetencer eller erfaring.

Kommunen opfordrer derfor til at alle med en sådan baggrund eller erfaring melder sig og tilbyder sin arbejdskraft, hvis behovet opstår.

Kommunen skriver i en nyhed:
Måske er du under uddannelse, måske ’pensioneret’ sygeplejerske eller læge, måske er du sundhedsassistent eller sundhedshjælper eller har anden relevant sundhedsfaglig uddannelse. Det kan også være, at du har forladt faget, men gerne vil gøre en forskel for dine medborgere i denne tid.

Hvis der bliver behov for din hjælp, vil du selvfølgelig få overenskomstmæssig løn for din indsats.

Hvis du med på listen som en mulig hjælper til sundhedsopgaverne, hvis behovet opstår kan du kontakte Lotte Keller Christensen.

Lotte vil have brug for at vide forskelligt om dig, og vil bl.a. spørge om din baggrund og uddannelse eller erfaring, hvor mange timer, du evt. vil kunne arbejde, evt. behov for særlige hensyn o.lign.

Du skal dog være opmærksom på at sikre hos A.kassen eller pensionskassen om evt. lønnet arbejde kan påvirke din efterløn eller pension."

 

Opdateret, den 13.03.2020, kl. 16.00

De offentlige toiletter lukkes.
Som en yderligere foranstaltning til forebyggelse af spredning er det besluttet at aflåse de offentlige toiletter.

En væsentlig del af forebyggelsen er rengøring, og lukningen af toiletterne vil frigøre ressourcer til at sikre anden rengøring.

 

Opdateret, den 12.03.2020, kl. 14.00

Du kan læse information fra kommunens forskellige institutioner vedr. retningslinjer i bestræbelserne på at begrænse smitterisikoen i forhold til Coronavirus (Covid 19.)

Informationen finder du her på kommunens hjemmeside ved at følge dette link:

Corona-information 

 

Opdateret, den 11.03.2020, kl. 23.45

Læsø Kommune er endnu ikke berørt direkte af Covid-19, men statsministerens udmelding på pressemødet onsdag aften betyder, at kommunen på rigtig mange områder bliver ramt af restriktioner.

Alle kommunalt ansatte, som ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra på fredag og to uger frem.

De offentligt ansatte, der ikke kan sendes hjem, er ansatte i fx sundhedssektoren, i ældreplejen, i politiet og de, der arbejder med socialt udsatte. Derfor lukkes Skolen, Børnehuset, Biblioteket, SFO, ungdomsskole og –klub samt andre fritidstilbud i kommunale bygninger fra fredag d. 13.3.2020, dog etableres nødpasningsberedskab på Skolen og i Børnehuset.

Offentlig transport, herunder bus og færgetrafik opretholdes. Alle private arbejdsgivere opfordres til at lade deres medarbejdere arbejde hjemmefra, så vidt det er muligt.

Kommunens kriseberedskab er aktiveret for at sikre, at vigtige samfundsfunktioner kan fortsætte, men mange mindre vigtige funktioner kan ikke opretholdes. Kriseberedskabet opfordrer alle på Læsø til at følge regeringens anvisninger.

Der vil løbende blive lagt informationer på hjemmesiden.