Læsø Kommune besluttede i budgettet for 2016, at der skulle spares på gadelyset.
Derfor omlagde man driften i februar 2016, således at hovedparten af gadelyset  slukkes i nattetimerne fra 24 til 05.
Dette giver en driftsbesparelse på el på. 130.000 kr. om året, samtidig med at elpærerne holder dobbelt så længe.
De penge kan gøre god gavn andre steder.

Læsø Kommune har en aftale med Læsø Forsyning om at passe gadelamperne.
Ca. en gang om måneden kontrolleres gadelyset, og defekte pærer skiftes.

Borgerne må meget gerne hjælpe os med at fejlmelde defekte lamper – ring eller mail til Læsø Forsyning.
Så bliver pærerne skiftet ved førstkommende lejlighed.
Læsø Forsyning træffes på tlf.  96 21 30 34 og på mail til  hk@laesoe.dk)

Venlig hilsen
Læsø Kommune og Læsø Forsyning.