Den 3. februar fik 800 Læsøboere tilsendt spørgeskemaet "Hvordan har du det?" som er en del af den nationale sundhedsprofil 2017. 

Den 10. februar blev første status på svarprocenterne udsendt. Denne viste at over 23% af de adspurgte læsøboere havde svaret, det vil vi gerne takke for! Den samlede svarprocent for Region Nordjylland er 24,2%. Ved undersøgelsen i 2013 svarede 55,9% på Læsø, mens det samlede tal for regionen lød på 56,6%. Husk at kigge efter spørgeskemaet i din digitale postkasse og hjælp os med at få så mange besvarelser som muligt. Er du frameldt digital post bliver spørgeskemaet sendt som almindelig post.