Borgmester Karsten Nielsen og jKommunaldirektør Jørgen vestby Christiansen havde tirsdag den 21. august et møde med Økonomi og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille med henblik på at sikre Læsø Kommune et tilstrækkeligt stort tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Der er søgt kr. 14 mio. til budget 2019 og Kommunen har faktisk brug for hele beløbet.

Jørgen Vestby udtaler efter mødet: "Det var et meget positivt møde, hvor vi fik mulighed for at fortælle om udfordringerne i de fremtidige budgetter. Der blev med stor interesse lyttet til vores beretning. Vi ved endnu ikke om vores tilskud matcher vores forhåbninger, men vi er optimistiske. Vi syntes helt oprigtigt, at vi fik afleveret vores budskab godt og forståeligt."

Nu kan vi så blot vente opå ministeriets afgørelse og fordelingen af de særlige tilskud i 2019 til landets vasnskeligt stillede kommuner