Læsø Kommune modtog inden 1. maj maj et antal ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde – de såkaldte § 18-midler.

Det blev på Social- og Sundhedsudvalgets møde i maj besluttet ikke at uddele midlerne i 2020 efter ansøgning, men i stedet anvende beløbet til andre sociale formål – og samtidig lade ansøgningsrunden til november udgå.

Efter aftale mellem Ældrerådet og Social- og Sundhedsudvalget er denne beslutning nu blevet ændret, så der gennemføres en ny helt ny ansøgningsrunde – tilgengæld er datoen ændret, og der bliver kun denne ene mulighed for at søge støtte i 2020.

Ansøgere fra maj har derfor fået besked om, at der skal søges igen, og at ansøgningen skal genindsendes, og nye ansøgere er velkomne.

Ansøgninger skal afleveres eller sendes med et udfyldt ansøgningsskema, som man  finder på kommunes hjemmeside: https://www.laesoe.dk/borger/sundhed-og-sygdom/frivilligt-socialt-arbejde

Ansøgningsfristen er den 1. august 2020.