Per Bragt (DF) udtræder af Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde mandag den 4. maj, at Brian Winther indtræder i Kommunalbestyrelsen som afløser for Per Bragt.

Per Bragt har været medlem af Kommunalbestyrelsen siden valget i 2013.

Per Bragt søgte om udtræden med den begrundelse, at han flytter fra Læsø den 1. juni.

Hvis man ikke bor i kommunen, kan man heller ikke være medlem af kommunalbestyrelsen, så der var ingen diskussion i Kommunalbestyrelsen om, at Per naturligvis kan udtræde som ansøgt.

Der var en del mere debat om afløsningen.

Nummer tre på DF’s liste, der jo også gav valg til borgmester Karsten Nielsen, er Jette Pedersen, men Jette Pedersen havde anmodet om fritagelse på grund af sin arbejdssituation.

Det er såkaldt borgerligt ombud at deltage i Kommunalbestyrelsens arbejde, når man er valgt af borgerne, men det er Kommunalbestyrelsen, der kan godkende, at man alligel kan fritages.

Et flertal i Kommunalbestyrelsen godkendte Jette Pedersens ansøgning om fritagelse, og derfor går pladsen efter Per Bragt videre til den fjerde på Dansk Folkepartis liste. Dermed bliver Brian Winther nyt medlem af Kommunalbestyrelsen og overtager de udvalgspladser og bestyrelseopgaver, som Per Bragt har haft, d.v.s. pladserne i Social- og Sundhedsudvalget og i Forsyningens bestyrelse.