Knap 600 kvadratkilometer af Kattegats havbund skal fremover beskyttes mod bundtrawl og indvinding af råstoffer.

Området er på størrelse med Bornholm, oplyser miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Beslutningen om fredningen af en del af Kattegat er et kompromis

- Med de nye udpegninger får en række sårbare levesteder og arter et fristed i Kattegat, siger ministeren, der har ændret et forslag fra den tidligere regering, så der i højere grad tages hensyn til fiskeriet, siger han.

Læsø-borgmester Tobias Birch Johansen (V) siger, at det med justeringen gør det muligt at bevare fiskeriet på øen.

Esben Lunde Larsen kalder forslaget et kompromis, men det er WWF Verdensnaturfonden ikke enig i.

- Samlet set er der tydeligvis taget langt mere hensyn til fiskeriet end til en god naturbeskyttelse i dét, regeringen nu har fremlagt, siger havbiolog Mette Blæsbjerg.

Hun peger på, at de beskyttede områder øst for Læsø er blevet reduceret, og de områder er hjemsted for mange sårbare arter, såsom forskellige koraldyr og havsvampe.