Styrelsen for Patientsikkerhed har som en af sine hovedopgaver at føre tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen. Tilsynene foretages ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed

Hermed offentliggøres resumé af Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyn i hjemmesygeplejen i Læsø Kommune d. 16. november 2017 samt tilsynsrapport for Læsø Tandpleje 2018. 

Mod forventning gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed ikke tilsyn ved hjemmesygeplejen d. 27. juli 2018.
Vi forventer at få besked om næstkommende tilsyn i uge 32 eller 33.

Hent tilsynsrapporterne her