Realdania inviterer alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe nye rammer for fællesskaber, nye mødesteder og større livs­kvalitet i det byggede miljø, til at føre projektdrømme ud i livet.

Overalt i Danmark stortrives ildsjælenes drømme og ideér. Nogle gange fører deres foretagsomhed til nye bæredygtige projekter, byhaver, mobile udekøkkener eller containerbyer. Andre gange rea­liseres projekter med fokus på bevaring og formidling af den lokale bygningsarv. Og andre gange er det eksisterende bygninger eller steder, der bliver genopfundet til noget helt nyt.

Underværker er projekter, der gror nedefra og kommer mange men­nesker til gavn. Underværker er fysiske rammer af høj kvalitet, som samler lokalsamfundet og gør en forskel, der kan ses og mærkes. Projekter, som udvikler nye rammer for fællesskaber eller tager vare på eller nytænker det eksisterende. Projekter, der opnår mere, end man troede var muligt.

Projektansøgninger oprettes elektronisk på kampagnens hjemmeside www.underværker.dk.
Når projekt er oprettet, skal der demon­streres lokal opbakning og forankring, hvis det skal gå videre i konkurrencen om pengene.