Mange medlemsvirksomheder og andre havde onsdag eftermiddag valgt at takke ja til Læsø Turist- og Erhvervsforenings invitationen til at hilse på Læsøs nye Turist- og Erhversvchef Gitte Melchiorsen ved en lille goddag-reception i Mødedssalen på kommunekontoret.

Formanden Karsten Christensen bød velkommen til Gitte og fortalte bl.a. lidt om det vanskelige job, som bestyrelsen havde haft med at vælge den rette chef i et meget stærkt ansøgerfelt. 

Gitte Melchiorsen kvitterede for den varme velkomst, som hun har oplevet på Læsø, og hun glædede sig til at komme igang med opgaverne. Specielt lod den nye chef ikke nogen tvivl stå tilbage om, at døren til hendes kontor på 1. sal hos XL-Byg altid står åben.

Efter velkomsten til Gitte Melchiorsen fortsatte formanden med at byde velkommen til Læsø - Rig på Oplevelser 2017.
Den nye turistbrochure har fået nyt format i forhold til tidligere år.
Den største fornyelse er dog, at brochuren i år både er tekstet på dansk og engelsk.
Det var bestyrelsens beslutning, at engelsk blev valgt på bekostning af tysk, idet det var vurderingen, at stort set alle gæster efterhånden behersker engelsk, mens antallet af gæster, der er afhængige af tysk, er noget færre.

Brochuren er fra i dag klar til uddeling og ligger fremme på Turistbureauet, på færgen, på Kommunekontoret og hos alle de forretninger, der tog nogle eksemplarer med hjem.