I regeringens udspil til en ny forsvarsaftale indgik der oprindeligt forslag om at lukke Sæby Redningsstation og fjerne en båd fra Læsø Redningsstation.

Det var ligeledes et af forslagene, at Flyvevåbnets redningshelikopter skulle flyttes fra Ålborg.

Begge disse ideer er nu droppet og fjernet fra det forslag som i de kommende dag forhandles mellem regeringen og de øvrige partier i kredsen omkring et forsvarsforlig.

Udspillet er dog stadig totalt set en bet for Nordjylland, idet planen om investere mellem 200 og 350 millioner kroner i Flådestation Korsør, bl.a. medfører, at Korsør får tilført mange administrative stillinger, som samtidig skal nedlægges i Frederikshavn.