Regional udviklingsstrategi  i høring

Region Nordjylland har udsendt denne pressemeddelelse vedr. høring om den nye regionale udviklingsstrategi.

Den Regionale Udviklingsstrategi, som populært forkortes RUS, er i offentlig høring fra den 8. november 2019 til den 31. januar 2020.

Se strategien her: http://publikationer.rn.dk/rn/461

Hele Nordjyllands udviklingsstrategi

RUS spænder bredt over områder som er afgørende for udviklingen af Nordjylland: Uddannelse og kompetenceudvikling af fremtidens arbejdskraft; den grønne omstilling og klimatilpasning; miljø, natur og kultur; kollektiv trafik og infrastruktur samt indsatsen for Nordjyllands yderområder og samarbejder med ind- og udland.

 RUS vil ikke kun være Regionsrådets egen strategi, men et grundlag for et bredt samarbejde om at udnytte de nordjyske potentialer til gavn vækst og udvikling. 

Regionsrådet har indbudt 60 borgere til en dialog om det nære sundhedsvæsen og bæredygtighed på et borgermøde den 9. november 2019 på UCN i Aalborg. Det er samtidig det første arrangement, hvorfra der indsamles ideer og kommentarer, som indgår i den videre arbejdsproces med RUS.

Offentlige høringsmøder
Region Nordjylland vil invitere til tre offentlige høringsmøder, hvor strategien præsenteres og sættes til debat, og hvor der er dialog om visioner og initiativer.
De tre høringsmøder afholdes i henholdsvis Vendsyssel og Himmerland samt enten i Thy eller på Mors på tre forskellige datoer i januar 2020.
Særskilt invitation til høringsmøderne udsendes omkring den 1. december 2019.

Afgiv digitalt høringssvar

Du kan læse mere om RUS og afgive høringssvar digitalt på Region Nordjyllands hjemmeside, www.rn.dk, under Regional Udvikling – Strategier og planer.

Med venlig hilsen
Ulla Astman
Regionsrådsformand