Mandag den 11. september havde medlemmerne af Regionsældrerådet besluttet at afholde deres møde på Læsø.

Regionsældrerådet består af to repræsentanter for hver af de 11 kommunale ældreråde i regionen, og det er naturligvis rådets opgave at arbejde med emner af fælles interesse, inspirere hinanden i forskellige spørgsmål med relation til ældrepolitik samt repræsentere de ældre i forhold til Regionens forskellige opgaveløsninger.

Ældreråd fra otte af de 11 kommuner havde taget turen til Læsø.

Et af de emner, der naturligvis var på dagordenen ved dette møde, var det kommende ældrerådsvalg, men også de aktuelle kommunale budgetter blev drøftet.

Blandt de forhold på Læsø, som regionsældrerådsmedlemmerne specielt fandt interessante var anvendelsen af tilskuddet fra den såkaldte ældremilliard til ny teknologi på plejehjemmet med fladskærme i alle boligerne.

I forbindelse med mødet var Ældrerådet på Læsø vært ved en guidet rundtur på øen, så gæsterne kunne få et indtryk af, hvilke forhold der byder sig på Læsø både med hensyn til muligheder og udfordringer.

Det var Helle Carlsson Kunckel Christensen og Leiff Ladefoged, der havde fået ansvaret for at sammensætte indholdet af turen, der bl.a. indeholdt besøg i Døgnplejen, hos Østerby Servicecenter, tanghusprojektet og i Læsø Kur.

På billedet ses regionældrerådet i Østerby Servicecenter, hvor frokosten blev stillet på bordet.