I forbindelse med genåbningen af budget 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen at afskaffe rejsestøtten fra den såkaldte Ø-SU-ordning for Læsøs unge under uddannelse.

Rejsestøtten bestod af et årskort til færgen.

Færgeselskabets bestyrelse har på sit seneste møde besluttet, at de unge alligevel kan få rejsestøtte.

Støtten består i 2X4 personklippekort, som de unge kan få udleveret ved henvendelse til Færgeselskabet.

Ordningen træder i kraft i løbet af august måned.