Samtaler i Jorns Hus.

Søndag d. 16. februar åbner Jorns hus dørene for en præsentation og en gå-workshop. mellem kl. 11.30 og 14.30.

Arrangementet har tidligere været annonceret til søndag den 9. februar, men er udsat en uge p.g.a udsigten til meget dårlig vejr denne dag.

Overskriften er: 7 Walks:From Albisola To Læsø - A Re-enactment of a Historical Walk to Asger Jorn’s House

Det er gratis at deltage, incl. frokost
Arrangementet er event-baseret kunstprojekt initieret af den Belgiske kunstnerduo Vermeir & Heiremans i fællesskab med filosof og juridisk teoretiker Luke Mason. Projektet indeholder en flerfacetteret sammensætning af præsentationer, workshops og debatoplæg, som finder sted på henholdsvis Kunsten Museum of Modern Art Aalborg samt ved en gå-workshop ved Asger Jorns hus på Læsø.

På Læsø mødes en alsidig gruppe af fagfolk med publikum for at kigge nærmere på kunstneren Asger Jorns praksis og politiske virke (1914-1973). Jorn havde en udvidet forståelse af ejendomsret og værdisætning, hvilke ses afspejlet i hans forfatterskab, i hans arbejde som stiftende medlem af de kollektive sammenslutninger Situationist Internationale og Cobra og endelig i Jorns urbane vandringer, som han selv anså for at være en potentiel model for en hverdagsrevolution. Vermeir & Heiremans projekt tager udgangspunkt i Jorns to ejendomme i henholdsvis Albisola i Italien og på Læsø, og ‘reproducerer’ hans vandringsturer på øen for dermed at klarlægge forbindelserne mellem kunst, lovgivning, ejendomsret og økonomi. Tematikker, som udforskes yderligere i de to events, der arrangeres i samarbejde med Kunstens nye format Open, som byder på en fremvisning af Vermeir & Heiremans film A Modest Proposal og et performativt foredrag, som gen-bearbejder arkivmateriale fra Jorn.

7 Walks: From Albisola to Læsø er et tværfagligt forskningsbaseret kunstprojekt. Projektet foreslår, at en gentænkning af de juridiske begreber vedr. ​​ejendomsret kan bidrage til en mere bæredygtig og retfærdig styring af naturalier og kunstneriske ressourcer. Ved at undersøge ejerskab på en mere lagdelt måde argumenterer Vermeir & Heiremans og Mason for, at samfundets ressourcer kan beskyttes bedre. Projektet undersøger det at gå, som en stedspecifik metodologi for sindsro og kollektiv forskning. Dialogerne, som projektet genererer ønsker at sætte fokus på kunstens socio-politiske rolle i forhold til skabelsen og distributionen af værdi, dynamisk rumlighed, et fælles forståelse forhold samt de diskursive muligheder i en udvidet (kunstnerisk) praksis.

Projektet og arrangementet støttes venligst af Statens Kunstfond, Den Jyske Kunstfond, Region Nordjylland, Aalborg Kommune, Unges Møde Med Kunsten og Aalborg Kommunes Kunstfond. Projektet laves i samarbejde med Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, Kunstpionererne, Galleri Tom Christoffersen, Nordoplyst, Birmingham City University (BCU), Greenway, Casa Anne Maries vej og Jubilee.