Landdistrikternes Fællesråd skriver i pressemeddelelse

Borgere på de danske øer skal i fremtiden hædres for den positive udvikling, som de i fællesskab skaber på de danske øer. Det er formålet med et nyt partnerskab og prisen Årets Ø, som Forenet Kredit, Sammenslutningen af Danske Småøer og Landdistrikternes Fællesråd står bag.

I 2020 kåres Årets Ø for første gang. Alle danske øer uden fast broforbindelse kan deltage i konkurrencen. Temaet for Årets Ø 2020 er ”Det gode samarbejde skaber bæredygtige og levedygtige øer”. Med andre ord kræver det en fælles indsats at skabe en positiv udvikling på de danske øer, hvis øerne også i fremtiden skal være både bæredygtige og levedygtige.

Kåringen af Årets Ø sker gennem en ansøgningsproces, hvor der årligt defineres et aktuelt tema, som ansøgningen skal underbygge. Komitéen for Årets Ø, der består af repræsentanter fra partnerne bag Årets Ø, udvælger tre kandidater, der hver aflægges et besøg. Heraf udvælges en ø, der kåres som Årets Ø. Årets Ø modtager 50.000 kr. til relevante projekter samt 20.000 kr. som et bidrag til en kåringsfest. De to øvrige nominerede øer modtager hver 25.000 kr. til projekter, der underbygger den fortsatte udvikling. Årets Ø vil blive kåret i begyndelsen af juni.  

Alle danske øer uden fast broforbindelse kan ansøge

Øboerne på de danske øer skal til at spidse blyanten, hvis de ønsker at blive nomineret til prisen som Årets Ø 2020. Ansøgningen skal med udgangspunkt i konkrete og gennemførte initiativer på øen illustrere, hvordan øen gennem det gode samarbejde formår at skabe en bæredygtig og levedygtig ø. De bæredygtige initiativer kan fx forstås ved, at konkrete projekter på alle niveauer er baseret på at reducere klimapåvirkningerne og sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse. Herudover skal ansøgningen samtidig vise eksempler på initiativer, der er med til at skabe en levedygtig ø.

Ansøgningsfristen er 3. februar 2020, og ansøgningen skal sendes til sekretariatet for Årets Ø administreret ved Forenet Kredit.