Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Lone Broe Christiansen glæder dig over, at der efter påske kan ske genåbning af skole og pasningsinstitutionerne.

Lone Christiansen skriver:

Kære forældre

Det er med stor glæde, at jeg kan orientere jer forældre om, at Læsøs yngste årgange kan starte i dagtilbud og skole efter påske.

Vi åbner skolen for elever fra 0. til 5. årgang, SFO for pasning og Børnehuset for pasning af alle tilmeldte børn fra og med onsdag d. 15. april.
På skolen vil skoledagen forløbe fra 7:50 til kl. 13:20, hvorefter SFO’en overtager de børn, der er tilmeldt.
I Børnehuset vil der være normal åbningstid.

Personalet har arbejdet på højtryk siden Statsministerens udmelding d. 6. april, og de melder sig klar til at modtage børn i de forskellige tilbud – og naturligvis med alle de sundhedsmæssige forbehold, der kan foranstaltes.
I klargøringen har personalet fulgt Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og disse følges naturligvis også i det daglige arbejde med børnene. Det er således trygt og forsvarligt at aflevere sine børn i Børnehus, i SFO og i skole.
Her vil personalet gøre alt det, de kan for at give børnene en hverdag, der er så tæt på normal, som det er muligt.

Bedste hilsner og ønsket om en god påske
Lone Broe Christiansen
Formand for Social- og Sundhedsudvalget

 

Omkring yderligere praktiske oplysninger supplerer Socialchef Lotte Keller Christensen sådan:

Leder af Læsø Skole Anne-Mette Reeckmann og leder af SFO og Læsø Børnehus Karin Skov oplyser, at de enkelte forældregrupper på Aula vil blive orienteret nærmere om de særlige forhold. 
Så alle forældre med børn i dagtilbud eller i 0-5. klasse bedes derfor også i påsken holde sig orienteret på Aula.

Genåbningen sker selvfølgelig under forudsætning af, at der ikke sker nye udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen eller regeringen, og at sundhedssituation på Læsø ikke ændrer sig væsentligt.

De bedste påskehilsner
Lotte Keller Christensen
Socialchef
Læsø Kommune